1. Säkerhetspaketet

Säkerhetspaketet är utvecklat och verifierat med hjälp av Västerbottens läns Landsting, Stockholms läns Landsting, Vrinnevi sjukhus, Östergötlands Landsting, Karolinska institutet (Kvinnor och barns hälsa) och Lunds Universitet (LUCRAM).

Förstudie

Identifiering av risksituationer och analys av er specifika arbetsplats.

Övning

Stresstest som simulerar en riskfylld vårdhändelse eller allvarlig komplikation på plats med er personalgrupp.

Reflektion

Återkoppling och reflektion tillsammans med personalgruppen

Mervärde

Er egna sida i vår webbaserade kundportal där korta filmklipp visar de styrkor och svagheter som identifierats under stresstestet. Materialet i kundportalen kan användas av hela personalstyrkan för vidare utbildning och reflektion.